BEHANDLINGAR

Allmäntandvård

 Allmäntandvården är grunden till allt vårt arbete och syftar till att bidra till friska tänder livet ut. Med regelbundna kontroller och åtgärder i rätt tid kan vi hjälpas åt att hålla de stora problemen och kostnaderna borta. En viktig del av allmäntandvården är den förebyggande behandlingen. 

Till allmäntandvården hör undersökningar samt behandlingar som tandstensborttagning, fyllningar, kronor, broar, tandutdragningar, rotfyllningar och behandling av käkproblem och tandpressning.

Akuttandvård

Vi hjälper dig med alla typer av akuttandvård. Det kan exempelvis vara om du har akut värk, slagit ut en tand, tappat en fyllning eller om en krona/bro/protes/implantat lossnat eller gått sönder. Ju tidigare ett besvär kontrolleras desto större chans att kunna åtgärda problemet och till en lägre kostnad. Väntar du för länge med besöket finns en risk för större och dyrare behandling eller att tänder går förlorade. 

Vid akuta besvär är det bäst att ringa oss för att få en tid så snabbt som möjligt. Vi utför proteslagningar inom 24 timmar.

Tandreglering

Tandreglering med osynliga skenor (aligners) utförs vid bland annat trångställningar, sneda tänder eller stora mellanrum.

Vi erbjuder kostnadsfri konsultation för tandreglering där vi går igenom dina önskemål och förutsättningar, samt ger dig ett kostnadsförslag på behandlingen. Därefter skannar vi dina tänder så du får en digital animering på hur dina tänder kommer flytta på sig dag för dag fram till slutresultat.

Implantat

Tandimplantat används för att ersätta en eller flera förlorade tänder. Titanskruvar opereras in i käkbenet och får läka in, och därefter fäster man de nya tänderna på implantatet. Vi använder endast implantat som är väldokumenterade och med hög lyckandefrekvens. 

Vi erbjuder kostnadsfri konsultation för implantat där vi går igenom dina önskemål och förutsättningar, samt ger dig ett kostnadsförslag för behandlingen.

Estetisk tandvård

Vi utför all typ av estetisk tandvård och hjälper dig åtgärda tillstånd som stora mellanrum, tandluckor, tandlöshet, överväxt tandkött, missfärgningar samt trånga, sneda, nedslitna eller skadade tänder. Till estetisk tandvård hör behandlingar som kronor, broar, proteser, implantat, fyllningar, tandreglering och tandblekning.

Kirurgi

Vi utför kirurgier så som visdomstandsoperationer, implantatoperationer, rotspetsoperationer, operativt avlägsnande av rotrester, borttagning av cystor och korrigering av överväxt tandkött.

Sömnapné & snarkning

Lider du av daglig trötthet, snarkningar eller nattliga andningsuppehåll? Det kan bero på sömnapné. Sömnapné är en folksjukdom och många beräknas lida av sjukdomen utan att veta om det. 

Sömnapné innebär andningsuppehåll i sömnen och bidrar till syreförlust i hjärnan flera gånger per natt. En obehandlad sömnapné ger förutom daglig trötthet en ökad risk för bl.a. hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. 

Vi erbjuder kostnadsfri konsultation inför en fortsatt utredning och behandling av sömnapné eller snarkningar.

Injektionsbehandlingar

Vi utför injektionsbehandlingar så som behandling av rynkor, PRP, hårboosters och skinboosters. Ring eller maila oss för tidsbokning.